Prenosvlasništva

Kod nas možete dobiti popunjen formular kupoprodajnog ugovora koji zatim sa kupcem\prodavcem overavate u vama najbližoj opštini\sudu.

Nakon toga sve poslove u vezi sa plaćanjem poreza ( popunjavanje poreske prijave, preuzimanje obračuna, plaćanje i preuzimanje overenog ugovora – odlazak u poresku upravu minimum 2 puta ), preuzimamo mi uz minimalnu nadoknadu.

DSC06824
Svetog Save 84C, Beograd

TP FORSAŽ RADIOFAR